Algemene Fitness

Wie aan sport wil doen maar bijna niet in de gelegenheid is om op vaste tijden te trainen heeft bij ons sport- en gezondheidscentrum een prima mogelijkheid om wat aan zijn conditie te doen.

Met een individueel trainingsprogramma kan men het hele lichaam trainen op het gebied van uithoudingsvermogen, spierkracht, coördinatie, snelheid en lenigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fitnessapparatuur die afgestemd kan worden aan de persoonlijke conditie.

Er wordt een trainingsschema opgesteld waarbij een optimaal trainingseffect bereikt kan worden en de kans op blessures beperkt blijft. De deelnemers bepalen hun eigen tempo van trainen. Dit alles gebeurt uiteraard onder begeleiding van een instructeur.

**Wij trainen ook met mensen met een verstandelijke beperking.
Onze instructeurs hebben daar ruime ervaring mee.

 

Fitness

  • combinatie van conditionele en spierversterkende oefeningen
  • individueel trainingsschema
  • de deelnemers bepalen zelf de doelstelling(en)
  • de deelnemers bepalen zelf het voor hen meest geschikte tijdstip van trainen
  • tussentijdse aanpassing van trainingsschema voor optimaal effect
  • afnemen van testen

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook