Bedrijfsfitness

Steeds meer bedrijven zijn bereid om geld te reserveren voor activiteiten die hun personeel fit en gezond houden. Uit onderzoeken blijkt dat het ziekteverzuim afneemt en de productiviteit toeneemt indien het personeel aan sportactiviteiten deelneemt.

Door te sporten wordt niet alleen de fysieke gesteldheid beter, maar het heeft tevens effect op de psyche. Men voelt zich lichamelijk en geestelijk gezonder ook de teamgeest zal versterkt worden. Het sociale werkklimaat kan hierdoor verbeteren.

Bedrijfsfitness onderstreept uw positieve beleid ten opzichte van uw werknemer. Wij zijn natuurlijk bereid dit alles nader toe te lichten en voor u op maat uit te werken.

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook