Medische Fitness

Medische fitness wil zeggen dat mensen met specifieke gezondheidsproblemen onder deskundige begeleiding een aangepast trainingsschema kunnen volgen.

De kloof tussen uitbehandeld zijn in het (para)medische circuit en het verkrijgen van een optimale conditie en optimaal prestatievermogen kan hierbij gedicht worden. Zo kan men bijvoorbeeld denken aan nabehandeling van sportblessures, personen met klachten van het houdings en bewegingsapparaat, mensen met acute of chronische blessures of b.v. postoperatieve klachten.

Er wordt gewerkt met het zogenaamde belasting/belastbaarheids model waardoor er minder kans op overbelasting van het lichaam ontstaat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de fysiotherapeut van Medifit.

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook