Sport-specifiek gerichte fitness

Het ligt voor de hand dat er in een modern sport en gezondheidscentrum gericht getraind kan worden. Elke tak van sport vraagt zijn eigen specifieke trainingsaanpak.

Denk bijvoorbeeld aan personen die doen aan golf, tennis, hardlopen, voetbal, volleybal, skiën of schaatsen. De apparatuur in ons centrum voor sport en fysiotherapie biedt u hiervoor diverse mogelijkheden.

Er bestaat de mogelijkheid, voordat men begint met trainen, eerst een bewegingsanalyse te maken en aan de hand hiervan een gericht trainingsschema op te stellen.

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook