Medical taping

Medical taping methode is ontwikkeld vanuit de gedachte, dat beweging en spierkracht essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur.

Medical taping kan onder meer voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Pijndemping
  • Spierfunctieverbetering
  • Stimulering proprioceptie
  • Verhoging van de stabiliteit
  • Beïnvloeding van de bewegingsrichting
  • Positie beïnvloeding van gewrichten
  • Belemmeringen in de bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen
  • Neuro-reflectoire beïnvloeding

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook