Medische Trainingstherapie

Eerst zal er een intake plaatsvinden met de fysiotherapeut. Er zal gekeken worden, wat uw klachten zijn, wat u nu nog kan en wat uw hulpvraag is. Samen met u zal een doel en een behandelplan opgesteld worden. Dit behandeldoel en behandelplan zal afgestemd worden op uw hulpvraag en mogelijkheden.

Het behandelplan zal individueel zijn en afhankelijk van uw hulpvraag. Een voetballer met instabiliteitsklachten in de knie, zal namelijk andere oefeningen krijgen dan een senior die beter wil leren lopen.

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook