Wandelfit

WANDELFIT BEETSTERZWAAG :

 Iedere maandg bij Medifit.

Van 13.00 -14.00 uur

Geschikt voor beginnende en ervaren wandelaars, ook voor chronisch zieken zoals diabetici.

De wandelingen worden afgewisseld met kracht, balans en souplesse.

Start bij Medifit Beetsterzwaag.

 

WANDELFIT BOORN-BERGUM :

Niveau 1:
Zeer geschikt voor beginners, korte wandelingen afgewisseld met kracht, balans, souplesse.
Wandelen in groepsverband biedt gezelligheid, u blijft fit en u doet nieuwe energie op.            
Tijdens deze training is er vooral aandacht voor kracht, balans en souplesse. 
Elke donderdag van 11:00 tot 12:00 uur.

Niveau 2: start op dinsdag 6 maart
Geschikt voor gevorderde wandelaars, de wandelingen worden afgewisseld met kracht, balans, souplesse.
Elke dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur.

* Start bij Medifit ('t Bynt in Boornbergum.)

 

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook