Privacy policy

Medifit Centrum voor sport & fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy geven we  heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medifit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik op onderstaan de link om onze Privacy policy te downloaden:

Privacy Policy Medifit

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook