Bewegend vergaderen

Bewegend vergaderen is de manier om het langdurig zitten te doorbreken. Waarbij tijdens de gangbare manier van vergaderen mensen onderuitgezakt op hun stoel zitten en vele bakken koffie wegdrinken, wordt tijdens bewegend vergaderen het langdurige zitten doorbroken.

De vergaderingen worden gehouden op de spinningfiets waar een blad opzit, zodat er ook aantekeningen gemaakt kunnen worden. Vooraf wordt er een warming-up en een uitleg gegeven. De essentie van bewegend vergaderen is ‘bewegend’ vergaderen, dus de intensiteit blijft laag, je moet met elkaar kunnen blijven praten. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk, zoals bewegend vergaderen met daarna een gezonde lunch en/of een hardloopclinic en/of een presentatie over gezond werken.

Arrangementen

U kunt naast het bewegend vergaderen kiezen uit verschillende arrangementen. Zo kunt u het bewegend vergaderen combineren met:

  • een gezonde lunch
  • een sportclinic
  • presentatie over gezond werken
  • leren ontspannen
  • óf informeer naar de andere mogelijkheden

Ervaringen

In januari 2014 heeft een groep ambtenaren van de gemeente Opsterland als eerste bewegend vergaderd. Zij hebben het bewegend vergaderen als zeer positief ervaren. Kijk voor een reportage op: http://www.omropfryslan.nl/nijs/ambtenaren-vergaderen-fietsend

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en het arrangement. We bespreken graag de verschillende mogelijkheden en maken een prijs op maat. 

          Van Lyndenlaan 7  |  9244 BV Beetsterzwaag  |  T 0512 - 38 39 08  |  E info@medifitweb.nl      facebook